Verdiepen

Informatief afval

Tussen het archeologische vondstmateriaal in Nederland zijn nog tal van interessante objecten te vinden die ons iets kunnen vertellen over de handel, productie en het gebruik van Delfts aardewerk. Ook in diverse museale collecties en tentoonstellingen vertellen deze archeologische objecten hun verhaal.