Reacties 1

Nee, heeft niets van doen met het authentieke delfts aardewerk uit de periode van circa 1650-1850. Uw vaas is nieuw, na 1950, is niet handgeschilderd maar zeefdruk werd toegepast (plakplaat, afschuiftransfer) de zogenaamde inglaze techniek, waarbij de decoratie in de glazuur zakt, wordt opgenomen, daar is een derde ovengang voor nodig, ondanks drie maal stoken toch nog goedkoper dan handschilderen en twee maal een ovenstook. Het fileerwerk, de filé’s, dunne bies en bredere band aan boven- en onderzijde van uw vaas is wel gedaan met penseel door een plateelschilder op een tafeldraaischijfje. Daar er geen fabriekskenmerk aanwezig is, is onbekend waar uw vaas werd gemaakt, groet jvdh.

No, it has nothing to do with the authentic Delft pottery from the period around 1650-1850. Your vase is new, after 1950, it is not hand-painted, but screen printing was applied (adhesive plate, shear transfer), the so-called glazed technique, in which the decoration sinks into the glaze, is included, which requires a third kiln pass, despite firing three times. cheaper than hand painting and twice a kiln firing. The filleting, the fillés, thin trim and wider band at the top and bottom of your vase have been done with a brush by a pottery painter on a table turntable. Since there is no factory mark, it is unknown where your vase was made, regards jvdh.