Laatste reacties

Tegel met bloemdecoratie23 mei 2021

Is nieuw, uw tegel is gemaakt bij ’Westraven anno 1661’, de tegel zal na sept. 1983 zijn vervaardigd, gezien het aanwezig zijn van de sticker. U vraagt uitleg over de sticker, hierbij het een en ander. In sept. 1983 besloten acht leden uit de Sektie Aardewerk van de ’Algemene Vereniging van de Nederlandse Aardewerkindustrie’, kortweg AVA, zich teweer te stellen tegen de aktuele bedreiging van hun branche. Naast deze leden waren er onder hun leden producenten van hotelporselein, tegels, plavuizen, sanitair en vuurvaste materialen.

De fabrikanten schreven in sept. 1983 o.a.: ’De keramische industrie in Nederland heeft in de loop van vele eeuwen een reputatie opgebouwd die over de hele wereld een grote bekendheid geniet. Deze rijke traditie en kennis zijn waard om optimaal behouden te blijven. Deze in honderden jaren opgebouwde rijke traditie aan vakmanschap en kennis binnen de Nederlandse Aardewerkindustrie wordt steeds meer geweld aangedaan door de import en fabricage van goedkope en daarop gelijkende produkten van meestal minderwaardige kwaliteit, met soms zelfs een plagiaat karakter. En de consument wordt zand in de ogen gestrooid met de suggestie, dat hij een authentiek Nederlands produkt koopt. Deze goede vertrouwende koper krijgt dus ’geen waar meer voor zijn geld’! Daartoe is een aktief beleid en bestrijding van de toenemende minderwaardige import en fabricage geboden’.    

De acht leden die zich teweer stelden waren: Plateelbakkerij en Pijpenfabriek Zenith te Gouda; Faience- en Tegelfabriek Westraven anno 1661 te Utrecht; Tichelaars Koninklijke Makkumer Aardewerk- en Tegelfabriek te Makkum; Kunstaardewerkfabriek Velsen te Sassenheim; Plateelbakkerij Flora te Hardenberg; Plateelbakkerij Schoonhoven te Schoonhoven; Delfosia Aardewerk te Voorschoten; Potterie De Driehoek te Huizen. Op hun produkten werd een zegel aangebracht dat de Nederlandse origine garandeerde. Het zegel werd uitgevoerd in rood, wit en blauw en toonde overduidelijk de Nederlandse oorsprong van de produkten waarop het werd aangebracht. Het merkbeeld werd gedeponeerd en werd eigendom van de AVA, het gebruik ervan werd uitsluitend voorbehouden aan leden van de vereniging.

Het heeft niet mogen baten, een aantal van genoemde bedrijven bestaan niet meer, enkelen hebben het roer omgegooid, o.a. Schoonhoven en Tichelaar. Uw tegel is, zoals de redacteur al opmerkte, handgeschilderd, ’k vermoed opglazuurschildering op tinhoudende glazuur, de zogenaamde oude techniek. Vergane glorie, groet jvdh.''''

Delft bowl white and blue27 maart 2021

Has nothing to do with tin-glazed earthenware. This is painted on a white shard (once fired white clay, whether or not provided with an engo layer), and then provided with a transparent glaze, it is an 'underglaze painting'. Tin glaze is a white-covering glaze, created by adding an amount of tin oxide to a transparent glaze composition. In this object, the difference between underglaze or overglaze painting is of essential importance, greetings jvdh.

Delft Bowl27 maart 2021

Heeft niets van doen met tinglazuuraardewerk zoals de redacteur stelt. Dit is op een witte scherf (eenmalig gebakken witte klei, al of niet van een engobelaagje voorzien) geschilderd, en daarna voorzien van een transparante glazuur, het is een 'onderglazuurschildering.  Tinglazuur is een witdekkende glazuur, ontstaat door toevoeging van een hoeveelheid tinoxide aan een transparante glazuursamenstelling. In dit object is het verschil van op- of onderglazuurschildering van wezenlijk belang, groet jvdh.

jachttafereel met twee jagers op paard en honden14 april 2021

Is geen originele delftse schotel maar namaak, om uw woorden te gebruiken, er is zeefdruk toegepast en nog flink wat handschilderwerk, al met al best aardig gedaan, het zal gemaakt zijn in de tweede helft van de vorige eeuw, het merk is met zeefdruk aangebracht. Groet, jvdh.

Wandbord - 30cm17 februari 2021

Dag Suzanne, er is nog een bord bekend van dezelfde plateelschilder(es), schildert een iets ander kroontje, nu met drie stippen er boven en geen stippen binnen het kroontje, groet jvdh.'' ''

Wandbord - 30cm17 februari 2021
Wandbord - 30cm17 februari 2021

Dat er zeefdruk toegepast is en wat penseelwerk is zonder meer duidelijk, maar dat het bij het NKI is vervaardigd ben ik nog niet van overtuigd, er is van een onbekend bedrijfje uit Gouda werk bekend waarvan het kroontje wat meer gelijkenis vertoont met het gevraagde object, groet jvdh.'' '' 

Bord 28 januari 2021

Het antwoord van de deskundige valt me tegen, daar schiet u totaal niets mee op, er staat nota bene een tekst (naam?) in het merk, onbegrijpelijk! al was er maar een tijdsaanduiding gegeven, groet jvdh.

Spreukenbord 7 februari 2021

'k Ontdek nog een fout die ik heb gemaakt, het woord 'blauwe' moet zijn 'blaauwe', excuus, groet jvdh.

Spreukenbord 7 februari 2021

'k Kom er op terug, het 'mij' is vrijwel zeker 'wij'

groet jvdh.