IVH

Door Aronson toegeschreven aan Jan Verhagen, eigenaar van De Paauw 1729-1739

Ook gevoerd door zijn weduwe, eigenaar van De Paauw, 1739-1740

Identificatie / brononderzoek
Geïdentificeerd zonder bronvermelding