IVH

By Aronson attributed to Jan Verhagen, owner of De Paauw 1729-1739

Also used by his widow, owner of De Paauw, 1739-1740

Identificatie / brononderzoek
Geïdentificeerd zonder bronvermelding