APK M.v.W

van: A (Grieksche A) Pieter Kocx

Pieter Kocx, eigenaar De Grieksche A, 1701-1722

Identificatie / brononderzoek
Geïdentificeerd met bronvermelding