APK M.v.W

Belongs to: A (Grieksche A) Pieter Kocx

Pieter Kocx, owner of De Grieksche A, 1701-1722

Identificatie / brononderzoek
Geïdentificeerd met bronvermelding