Reacties 1

Beoordeling:

  • Niet-Delfts

Toelichting:

  • Niet in Delft gemaakt Delfts aardewerk wordt alleen zo genoemd als het echt in Delft is geproduceerd. Lees meer
  • Nieuwere productietechniek Na 1850 ontwikkelen fabrieken in binnen- en buitenland efficiëntere, goedkopere productietechnieken. Dit aardewerk valt buiten de scope van deze site. Lees meer
  • Handbeschilderd Een belangrijk kenmerk van authentiek Delfts aardewerk is dat het handgeschilderd is. Druktechnieken komen op dit aardewerk niet voor. Lees meer
  • Vals merk In de 19de eeuw ontstaat een financiële prikkel om recenter gemaakt aardewerk te verkopen als antiek Delfts aardewerk, soms zelfs voorzien van valse Delftse fabrieksmerken. Lees meer

Helaas denk ik dat deze vaas, die oorspronkelijk onderdeel was van een kaststel een imitatie is. Dit constateer ik naar aanleiding van de beschildering en de kleur en glans van het glazuur. Het merk IKW verwijst waarschijnlijk naar Willem Jacobusz. van der Kool van de plateelfabriek De Drie Porceleyne Flessies, maar is dus vervalst. Waarschijnlijk is dit stuk gemaakt in Noord-Frankrijk tussen 1880-1920.