R. (letter)

in vier ruiten, bestaande uit puntjes

van: fabrieksmerk De Roos (1685-1727), gebruikt 1700-1725

Identificatie / brononderzoek
Geïdentificeerd met bronvermelding