Drie klokken

Fabrieksmerk van De Drie Klokken

1670-1841

Identificatie / brononderzoek
Geïdentificeerd zonder bronvermelding