D (Dextra)

van: Jan Teunis Dextra

Jan Teunis Dextra, eigenaar De Grieksche A, 1757-1765

Identificatie / brononderzoek
Geïdentificeerd met bronvermelding