AR (Rijsselberg)

van: Adriaa(e)n (van) Rijsselberg(h)

Adriaa(e)n (van) Rijsselberg(h), De Grieksche A, 1701-1735, mogelijk 1713-1735

Identificatie / brononderzoek
Geïdentificeerd met bronvermelding