AIK met punt op I

van: A (Grieksche A) Jacob van der Kool, eigenaar De Grieksche A, 1722-1757

Identificatie / brononderzoek
Geïdentificeerd met bronvermelding