Last comments

22 november 2015

Het merk met een een figuratief teken van een fles is toegepast door De Koninklijke Porceleyne Fles / Royal Delft. De jaarletters AM aan de rechter onderzijde dateren het voorwerp in 1917. Het schildersignatuur linksonderaan is ons niet bekend.

Op deze museale website kunnen wij u niet over de waarde informeren. Wij adviseren u een veilinghuis te contacteren of verkoopsites op internet te raadplegen.

3 januari 2016

De inscriptie 'Delfts Holland' aan de onderkant geeft de inspiratiebron voor het Delfts Blauwe decor weer. Helaas biedt het geen aanknopingspunten voor het bepalen van de productieplaats. De vermelding 'Delfts' werd vaak bij fabrieken buiten Delft toegepast. Op basis van het model van de vaas en de beschildering dateert de vaas uit de 20ste eeuw.

26 januari 2015

Deze vaas werd in de jaren 80 van de 20ste eeuw vervaardigd bij De Koninklijke Porceleyne Fles/Royal Delft. De vaas met modelnummer 707008 is afgebeeld in een verkoopbrochure van De Porceleyne Fles (zie afb. 236 in de uitgave van het Gemeentemuseum Den Haag uit 2013: Delfts Wit. Het is niet alles blauw dat in Delft blinkt, volume V in de serie Delfts aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product.).

30 januari 2015

Dat klopt Ellen! Het gekroonde monogram ZG werd door de Goudse plateelbakkerij Zenith gebruikt. Vanaf circa 1935 werd door Zenith blauwwit aardewerk gemaakt naar Delfts voorbeeld.

30 januari 2015

Dit merk werd toegepast door Kunstaardewerkfabriek Velsen (1920-2002, Velsen, Sassenheim). Meer informatie is over deze plateelbakkerij is te raadplegen via www.polychroom.nl.

30 januari 2015

Dit drukmerk van 'RAM' met een kroon is onze redactie momenteel niet bekend als merk van N.V. plateelbakkerij Ram in Anrhem. Veelal werd door deze plateelbakkerij gemerkt met een ramskop of een rond merk. Mogelijk kunt u ons informeren waar u deze toeschrijving van het merk heeft achterhaald? Wij hopen dat ook andere bezoekers van de site op dit stuk zullen reageren.

31 januari 2015

De blauwwitte schaal op voet is gemerkt met een figuratief teken van een flesje. Dit is het fabrieksmerk van De Koninklijke Porceleyne Fles (Royal Delft) dat sinds 1876 wordt toegepast op handbeschilderd aardewerk. De jaarletters c.l. dateren dit stuk in 1967.

22 februari 2015

Zoals Ellen hierboven al aangeeft dateren de jaarletters DA de kleurrijke set in 1981. De drie vazen van De Koninklijke Porceleyne Fles (Royal Delft) zijn gemerkt met verschillende schildersignaturen. De signatuur met een M?? is op de foto niet de identifieren. De letters IGI zijn door plateelschilder W. Giliam in de periode 1976-1985 toegepast. Aan de voorzijde is de schotel gedecoreerd met een dame naar voorbeeld van een Oude Meester schilderij.

24 februari 2015

Deze schotel is gemaakt door De Koninklijke Porceleyne Fles (Royal Delft) in Delft. Onder het fabrieksmerk met een flesje staan de jaarletters A.X., die de schotel dateren in 1928. De signatuur VL is vermoedelijk toegepast door schilder J. van Lijnschoten, actief in de periode 1889-1935. De andere signatuur AG werd toegepast door A.P. Guerain, actief als plateelschilder in de periode 1887-1938. De schotel is gedecoreerd naar voorbeeld van een Oude Meester schilderij.

1 februari 2015

Dear Jan, thank you for sharing these plates with us! You already have found out a lot about them. As you have written, the mark is used by the Delft pottery De Dubbelde Schenkkan in the period of ownership by Louis Victor 1688-1715. The patterns are wonderful exemples of chinoiserie style, for which Delft is so famous. Patterns of Chinese porcelain were mixed with western decorations to form new decorations. In these examples the center with the horse is painted 'inverted', with the white decoration spared from the blue background, instead of a blue decoration on white.
Have you united the plates? The center pattern repeats on both plates, but that doesn't necessarily mean these plate were produced together. Within factories many similar patterns were produced and then again also by their competitors. In a time when dinner services did not exist yet as we know them today, it would have probably allowed people to match their dining wares more easily. Although chances are that a collector united these plates much later and that they started their lives from the pottery seperately. If only objects could talk! Good luck collecting Delft in Australia, we hope to see more of your Delftware!