PK

Belongs to: Pieter Kam

Later used by: widow Kam-van der Kloot

Pieter Gerritsz. Kam, owner of Drie Posteleyne Astonne, 1700-1705

Widow Kam-van der Kloot, owner of Drie Posteleyne Astonne, 1705-1716
 

Identificatie / brononderzoek
Geïdentificeerd met bronvermelding