Kunstmuseum Den Haag

Bord

0

Het bord is zonder standring uitgevoerd. Het middenvlak is gedecoreerd met het alliantiewapen van de Delftse graanhandelaar François van Tright en Jannetgen Leeuwenhoeck. Zij traden in 1697 in het huwelijk. Meerdere nagenoeg identieke exemplaren zijn bekend, maar de reden van de vervaardiging van deze gedateerde serie is tot op heden niet achterhaald. De symmetrisch opgebouwde randdecoratie van bloem- en bladwerk wordt door voluten omgeven met aan de boven- en onderzijden twee gekroonde putti en aan beide zijkanten een gevulde pot met vruchten.

Het wapen van Van Tright (Tricht) bestaat uit twee beurteling gekanteelde dwarsbalken, vergezeld van twee toegewende hanen met als helmteken een achtpuntige ster. Het wapen van Leeuwenhoeck toont een klimmende leeuw. Op een banderol zoijn de namen en de datering weergegeven.

Opmerkelijk is de beschrijving van maar liefst 21 wapenborden in een boedelinventaris uit 1707 die is opgemaakt na het overlijden van Van Tright. Het wapengoed wordt aangetroffen in de 'gelderije' en staat aldus omschreven: '12 aerde delffse geschilderde schotels daer onder 8 met wapens, 17 dito tailloren daer onder 13 met wapen'. Gezien de omschrijving zal er sprake zijn van twee maatvoeringen en wellicht van twee verschillende wapenafbeeldingen. Ongetwijfeld zal dit bord deel hebben uitgemaakt van een van beide series.

Merk
F.V.Tright. Anno 1703 I.Leeuwenhoeck (op voorkant)
Afmetingen
hoogte 3,2 cm diameter 25,6 cm
Collectie
Kunstmuseum Den Haag
Code
400174
Herkomst
legaat, 1904
Unieke code
Kunstmuseum Den Haag 0400174