IG

With dot on I

Belongs to: Jan Gaal

Later used by: widow Gaal-van der Plank

Jan Gaal, owner of De Twee Scheepjes, 1707-1725

widow Gaal-van der Plank, owner of De Twee Scheepjes, 1725-1727

Identificatie / brononderzoek
Geïdentificeerd met bronvermelding