Reacties 1

Niet handgeschilderd maar ook geen zeefdruk, de decoratie verliep via de gravure techniek, de beoogde afbeelding werd door een graveur, groot vakman, in een koperplaat gegraveerd en via keramische verf en papier overgebracht op de artikelen, mogelijk iets penseelwerk, de file's en verticale penseelstreken van stevige aanzet naar uitloop van het penseel. Dit is Maastrichts aardewerk, rond 1900 (ruim te nemen) waarschijnlijk van Mosa (gestart in 1883), flink vuur gehad, hard gebakken, zo te zien porselein. Museum/Cultureel centrum Centre Céramique in Maastricht heeft een vijfeneenhalfduizend drukplaten van de Maastrichtse keramiekfabrieken in hun collectie, op hun site door te nemen, groet jvdh.

Not hand-painted, but not screen-printed either, the decoration was done via the engraving technique, the intended image was engraved in a copper plate by an engraver, a great craftsman, and transferred to the articles via ceramic paint and paper, possibly some brushwork, the files and vertical brush strokes from a firm start to the extension of the brush. This is Maastricht pottery, probably from Mosa around 1900 (started in 1883), had a good fire, baked hard, it looks like porcelain. Museum/Cultural Center Center Céramique in Maastricht has some five and a half thousand printing plates from the Maastricht ceramics factories in their collection, which you can browse through on their site, regards jvdh.