pot

Delft, 1781 - 1781
Museum Arnhem  •  27 juni 2019

Half bolvormige tuitpot met brede, concave hals, rechte tuit, twee staande oren en drie poten. Blauw met blauwe trek op wit fond. Decor: rond buik landelijke voorstelling met molen, koeien, boer met juk etc., daaronder rand met ruyi-motieven en rozetten tussen voluten. Langs bovenrand bladmotieven, op oren en binnenzijde rand ranken. Op bodem de tekst: 'pieter van der / Kooij / Neeltje Sumonse / van der Kooij / 17 10 /1 81'.

Het model van deze room- of tuitpot is over een lange periode geproduceerd. In het Gemeentemuseum Den Haag bevindt zich vergelijkbaar stuk gedateerd 1693. De tuitpot ontleend zijn vorm aan de gangbare exemplaren van loodglazuuraardewerk van omstreeks het midden van de zeventiende eeuw. De roompot werd gebruikt voor de melkbereiding. De pot heeft een zodanige vorm dat de room als een dikke laag op de melk blijft drijven waardoor de ondermelk via de laag aangezette tuit afgegoten kan worden. Uit de vele roompotten met vermelding van een datum en naam valt op te maken dat ze vaak cadeau werden gedaan. De decoratie verwijst veelal naar het beroep van diegene die de pot cadeau krijgt of naar de functie van de pot (koeien, schapen, zuivelgereedschap e.d.). Ter gelegenheid van welke gebeurtenis de tuitpotten ten geschenken werden gegeven is niet bekend. In Engeland gebruikte men dergelijke potten om er tijdens een huwelijk of geboorte van een kind 'posset' uit de drinken, een drank op basis van melk.

Plateelbakkerij
onbekend
Materiaal/techniek
aardewerk, tinglazuur
Afmetingen
geheel: hoogte 17.5 cm
geheel: breedte 31.2 cm
geheel: diepte 25.6 cm
Datering
1781 - 1781
Productieplaats
Delft
Collectie
Museum Arnhem
Code
AB 8932
Herkomst
Langdurig bruikleen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1922
Legaat, Verschuer, Willem F.K. van, 1922
Unieke code
Museum Arnhem AB 8932
Literatuur
vgl. Dam, Jan Daan van, Gedateerd Delfts aardewerk/Dated Dutch Delftware - p. 46, cat. nr. 21
vgl. Dam, Jan Daan van, Gedateerd Delfts aardewerk/Dated Dutch Delftware - p. 126, cat. nr. 61