Reacties 2

Er wordt hier geen waarde gegeven, zie de algemene voorwaarden. Uw koe met melker is nieuw, gemaakt bij Potterie Oud Delft (1921-1996) te Nijmegen, handgeschilderd, tussen half jaren dertig en ongeveer eind jaren zestig van de vorige eeuw, laat de oorlogsjaren buiten beschouwing, groet jvdh.

Beoordeling:

  • Niet-Delfts

Toelichting:

  • Niet in Delft gemaakt Delfts aardewerk wordt alleen zo genoemd als het echt in Delft is geproduceerd. Lees meer