Reacties 4

Uw bord behoort niet tot het authentieke delfts aardewerk uit de periode van circa 1650-1850, maar is nieuw, vervaardigd in Gouda bij de wereldberoemde Plateelbakkerij ’Zuid-Holland’ (1898-1964), ookwel genoemd P.Z.H. en K.P.Z. en ook Plazuid, uw bord is gemaakt vóór 1932. De fabrieksgebouwen werden gesloopt, er verrezen appartementen en flatwoningen (straatnaam onder andere Plazuidplein). Twee buitentegeltableau’s door het bedrijf gemaakt in circa 1918 werden behouden, waarvan één van de plateelschilder Daniël Harkink, formaat 200 x 106 cm, groet jvdh.

Your plate does not belong to the authentic Delft earthenware from the period around 1650-1850, but is new, made in Gouda at the world famous Plateelbakkerij 'Zuid-Holland' (1898-1964), also called P.Z.H. and K.P.Z. and also Plazuid, your sign was made before 1932. The factory buildings were demolished, apartments and flats were built (street name including Plazuidplein). Two outdoor tile panels made by the company in circa 1918 were preserved, one of which was by the pottery painter Daniël Harkink, size 200 x 106 cm, greetings jvdh.''''