Reacties 6

Heeft niets met authentiek delfts aardewerk van doen, is nieuw, niet handgeschilderd, drukwerk (zeefdruk? plakplaat?), wanneer vervaardigd weet ik niet, het merk is me onbekend, ’k houd het op 20e eeuw, het is wachten op een deskundige voor meer gegevens, er wordt hier geen waarde gegeven, zie de algemene voorwaarden, groet jvdh.

Has nothing to do with authentic delft pottery, it is new, not hand-painted, printed matter (silkscreen? decal?), I don't know when it was made, the brand is unknown to me, I'm guessing 20th century, waiting for an expert for more data, no value given here, see terms and conditions, greeting jvdh.

Als antwoord op door Jan van den Heuvel951

Dear Sir,

Thank you for your message and assessment of my plate. I think that the pictures presented before weren't too good. I tried to make more pics showing the texture of the paint which can be felt under your fingertipsPaint texture (looking best on the window and the cart) plus the colours were not true. In real it is nice deep blue color all around. I found some inconsistencies of the pattern on the edges suggesting it was not fabricated but painted. Have another look.  Thank you,  Krys

Dear Jan,

The other picture with full colours of the plate in question. Full colours

Beste Krys, dank voor uw foto’s (twaalf megapixel), bij het ontleden van het centrum komt duidelijk te zien dat het geen plateelschildering is, het origineel (mogelijk een schilderij) is als het ware fotografisch uiteengetrokken in verschillende lagen, waarschijnlijk met grafische film (harde gradatie) en dan met verschillende lagen keramische verf (verschillende tinten blauw, van licht naar donkerder) omgezet naar een keramische plakplaat, ook de randdecoratie verraad drukwerk, in de bloemen is wat handpunctering toegepast, zie ook de slagblaadjes. De acht stukken van de achtzijdige rand zijn exact identiek, bij handschilderwerk zijn er altijd kleine verschillen. Ook bij plakplaat kun je uiteraard soms wel en soms niet de verf als het ware voelen, is gewoon keramische verf (oxide’s), net als schilderen, bestand tegen 1000 graden Celsius en hoger. Het merk is perfect grafisch geplaatst. Groet jvdh.

Dear Krys, thank you for your photos (twelve megapixels), dissecting the center clearly shows that it is not a pottery painting, the original (possibly a painting) has been photographically broken apart into several layers, probably with graphic film ( hard gradation) and then converted with several layers of ceramic paint (different shades of blue, from light to darker) to a ceramic plaque, the edge decoration also betrays printing, some hand puncture has been applied in the flowers, see also the stroke leaves. The eight pieces of the eight-sided border are exactly identical, with hand painting there are always small differences. Also with adhesive plate you can of course sometimes and sometimes not feel the paint, as it were, just ceramic paint (oxides), just like painting, can withstand 1000 degrees Celsius and higher. The brand is perfectly placed graphically. Greetings jvdh.''''