Reacties 1

Beoordeling:

  • Niet-Delfts

Toelichting:

  • Niet in Delft gemaakt Delfts aardewerk wordt alleen zo genoemd als het echt in Delft is geproduceerd. Lees meer
  • Nieuwere productietechniek Na 1850 ontwikkelen fabrieken in binnen- en buitenland efficiëntere, goedkopere productietechnieken. Dit aardewerk valt buiten de scope van deze site. Lees meer
  • Handbeschilderd Een belangrijk kenmerk van authentiek Delfts aardewerk is dat het handgeschilderd is. Druktechnieken komen op dit aardewerk niet voor. Lees meer
  • Ongeïdentificeerd merk Niet alle merken die voorkomen op aardewerk zijn geïdentificeerd. Het zou een nieuw Delfts merk kunnen zijn! Maar ook een merk dat niet in Delft gevoe Lees meer

Deze kan is gemerkt met ´Delft´, maar dit verwijst eerder naar de traditionele beschildering in plaats van naar de stad Delft. Als ik kijk naar de vorm van deze kan, vermoed ik dat ze in de periode 1930-1950 gemaakt is en wellicht hoort bij een lampetstel, maar ik kan de grootte niet zo goed inschatten. Wellicht dat nummer 31 verwijst naar de hoogte. Dan hebben we hier wellicht te maken met een kan die in Duitsland gemaakt is. Op deze website doen we geen uitspraken over de eventuele waarde. Daarvoor verwijs ik u graag naar een antiquair of een taxateur bij bijv. een veilinghuis.