Wall plate

1

My grandfather, Pieter Schoonheim, gave me the plate 50 years ago. It commemorated his company, "ROTTERDAMSCHE KOLENCENTRAL" which he established in 1931. I believe he had plates made to give to his family although I don't know of anyone else who has one.

Vraag

Hoping to get more history on the plate which I have no doubt is real Delft pottery. It's traveled with me all these years and hung in a place of honor in all my homes.

Afmetingen
30 centimeters diameter
Collectie
publiekscollectie

Reacties 1

Is geen echt Delfts aardewerk, delfts aardewerk werd gemaakt in de periode van omstreeks 1650-1850. Deze schotel is nieuw, volledig handgeschilderd, onderglazuurschildering, de zogenaamde nieuwe techniek, plateelschilder(es) onbekend, gemaakt bij Plateelbakkerij ’Schoonhoven’ te Schoonhoven, na 1945, in de stijl van delfts blauw. Op achterzijde: 876/31 betekent modelnummer 876 met een diameter van 31 cm, deze methode van nummering zou rond 1980 zijn ingevoerd, zie de uitgave ’Plateelbakkerij Schoonhoven’ door Leendert de Jonge, bladzijde 62, ISBN 90-400-8826-8, dit komt niet overeen met uw gegeven dat de schotel vijftig jaar in uw bezit is, Leendert de Jonge heeft onder andere gegevens verzameld via interviews met oud-werknemers, er kan iets verkeerd zijn overgekomen, de herinnering onzeker. Hierbij een krantenbericht uit het dagblad Trouw van 14 december 1955. Het betreft Rijk Pieter Schoonheim en Lambertus Rijk Pieter (Bill) Schoonheim. Groet jvdh.

Is not real Delft pottery, delft pottery was made in the period from around 1650-1850. This dish is new, completely hand-painted, underglaze painting, the so-called new technique, pottery painter(s) unknown, made at Plateelbakkerij 'Schoonhoven' in Schoonhoven, after 1945, in the Delft blue style. On the back: 876/31 means model number 876 with a diameter of 31 cm, this method of numbering would have been introduced around 1980, see the edition 'Plateelbakkerij Schoonhoven' by Leendert de Jonge, page 62, ISBN 90-400-8826-8, this does not correspond to your fact that the dish has been in your possession for fifty years. Leendert de Jonge has collected data through interviews with former employees, among other things, something may have happened wrong, the memory is uncertain. Hereby a newspaper report from the daily newspaper Trouw of December 14, 1955. It concerns Rijk Pieter Schoonheim and Lambertus Rijk Pieter (Bill) Schoonheim. Greetings jvdh.''''