Reacties 4

Duidelijk in de ongeveer linkerbovenhoek te zien dat de plakker/plakster een stukje van de plakplaat heeft afgeknipt, hij of zij kwam ruimte tekort, de plakplaat was iets te lang. Ook de filé’s zijn niet zuiver rond, zijn dus niet op een draaischijfje gefileerd, maar onderdeel van de plakplaat. Al met al best aardig, groet jvdh.

 You can clearly see in the approximately left corner that the sticker/paste has cut off a piece of the decal, he or she was running out of space, the decal was a little too long. The files are also not perfectly round, so they are not filleted on a turntable, but part of the adhesive plate. All in all quite nice, regards jvdh.''''

Beoordeling:

  • Niet-Delfts

Toelichting:

  • Niet in Delft gemaakt Delfts aardewerk wordt alleen zo genoemd als het echt in Delft is geproduceerd. Lees meer
  • Nieuwere productietechniek Na 1850 ontwikkelen fabrieken in binnen- en buitenland efficiëntere, goedkopere productietechnieken. Dit aardewerk valt buiten de scope van deze site. Lees meer
  • Niet handbeschilderd Traditioneel Delfts aardewerk is handbeschilderd, maar na 1750 komen er nieuwe technieken voor het aanbrengen van decoraties. Lees meer
  • Merk van niet-Delftse plateelbakkerij/fabriek Het typische Delfts aardewerk inspireert ook producenten buiten Delft, maar écht Delfts aardewerk is alleen in Delft gemaakt. Lees meer

Indeed, around 1900, produced in Maastricht.