terug

Actueel

  • Unieke plaque voor de collectie van Museum Prinsenhof Delft

    Unieke plaque voor de collectie van Museum Prinsenhof Delft

    Begin december heeft de Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren (SHDJ) een bijzondere Delfts blauwe plaque aangekocht ten behoeve van de collectie van Museum Prinsenhof Delft. De aankoop is tot stand gekomen met de hulp van de Delfts aardewerk specialist Robert Aronson, die het stuk wist te verwerven op de veiling bij Christie’s in Londen. De plaque is vervolgens door de SHDJ in langdurig bruikleen gegeven aan het museum.

    De voorstelling van de 1658 gedateerde plaque is gebaseerd op een tekening van Leonaert Bramer (1596-1674) en een prent van Nicolaes Berchem (1620-1683). Tot nu waren er slechts twee vergelijkbare plaques bekend, die zich respectievelijk in het Rijksmuseum Amsterdam en in het Fitzwilliam Museum in Cambridge bevinden. Vermoedelijk zijn de drie plaques door de dezelfde plateelschilder gemaakt. De drie koeien die ontleend zijn aan Berchem komen namelijk op alle drie de plaques voor. De nu verworven plaque heeft net als het exemplaar in de Rijksmuseumcollectie tevens links een scene die gebaseerd is op een tekening van de Delftse kunstenaar Leonaert Bramer. Beide tekeningen behoorden tot een serie van Bijbelse scenes die Bramer vermoedelijk midden jaren ’30 vervaardigde. De tekening waarop de in Londen verworven plaque is gebaseerd heeft als onderwerp “De profeet van Juda door zijn leeuw gedood” (I Koningen 13:24). Deze tekening bevindt zich al in de collectie van Museum Prinsenhof, waardoor het nu mogelijk wordt om de bijzondere relatie tussen Bramer en de Delftse aardewerkindustrie in het museum te kunnen tonen.

    De plaque is dan ook een belangrijke aanwinst voor de collectie van Museum Prinsenhof Delft, niet in de laatste plaats vanwege de hoge artistieke kwaliteit en de zeldzaamheid van dergelijke objecten.  Om deze redenen heeft de SHDJ zich ingespannen om deze plaque aan te kopen en in langdurig bruikleen te geven aan het museum. De plaque is nu te bewonderen in de vaste opstelling met Delfts aardewerk in Museum Prinsenhof Delft.